header banner
Default

Als je crypto-trading veilig wilt doen, moet je dit weten - Nieuws nl


Als gevolg van de toenemende populariteit van cryptovaluta de laatste jaren, zijn hacks, zwendel en fraude helaas ook steeds vaker aan de orde. Om die reden bieden veel crypto exchanges allerlei beveiligingsmechanismes, zodat je crypto optimaal beschermd blijft. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden die je zelf hebt om veiliger te handelen als je over cryptovaluta beschikt. Zo kun je je vermogen optimaal beschermen, en maak je de kans dat je je cryptovaluta verliest zo klein mogelijk.

Gebruik een sterk wachtwoord 

VIDEO: Simple Method To Make $100 A Day Trading Cryptocurrency As A Beginner | Binance Tutorial Guide
CryptoJack

Als eerste is het wenselijk om een sterk wachtwoord te gebruiken voor elke crypto exchange of crypto wallet die je gebruikt. Kies voor een wat langer wachtwoord, dat niet bestaat uit gemakkelijk te raden woorden. Maak een goede combinatie van grote letters, kleine letters, cijfers en andere tekens. Gebruik uiteraard een uniek wachtwoord, dus een wachtwoord dat je elders niet ook al gebruikt. Hierdoor is de kans dat je wachtwoord is te achterhalen, zo klein mogelijk.

Schakel twee-factor authenticatie in

VIDEO: Easiest Way To Start Investing In Crypto in 2023 (Exactly What I Did)
C Rich

Twee-factor authenticatie (afgekort 2FA) is een extra beveiligslaag voor het inloggen. Veel crypto exchanges bieden deze mogelijkheid aan, of stellen het gebruik ervan zelfs verplicht. De laatste jaren wordt deze methode steeds vaker toegepast, om te voorkomen dat onbevoegden inloggen op je account. Naast het opgeven van je wachtwoord dien je bij 2FA bijvoorbeeld ook nog een code in te voeren die je per e-mail of sms ontvangt. Dit bevestigt langs een andere weg dat jij echt degene bent die inlogt, omdat van je mobiele nummer of e-mailadres wordt verondersteld dat deze alleen door jou kan worden uitgelezen.

Zorg ervoor dat onbevoegden niet bij je PC kunnen

VIDEO: Crypto Beginners Lose Money Because They Don’t Know These 3 Things…
Wealth Hacks

Zorg er altijd voor dat onbevoegden niet op jouw PC of smartphone kunnen komen. Op deze manier zou men namelijk ook bij je e-mail kunnen komen. Zo kan langs een andere weg je wachtwoord alsnog worden achterhaald, of kan men verificatiecodes zien of ontvangen die nodig zijn om in te loggen.

Wees bedacht op phishing zwendel

VIDEO: WAAROM JE VOORZICHTIG MOET ZIJN MET HET HANDELEN IN CRYPTO! DIT MOET JE ECHT WETEN!
Team investing

Phishing is al jaren een gekend online probleem. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als een bedrijf of instelling, bijvoorbeeld de crypto exchange waar je je cryptovaluta hebt gestald. Via een e-mail word je dan naar een alternatieve website gelokt, die erg lijkt op de echte website van het bedrijf. Hier dien je dan in te loggen, en andere gegevens in te voeren. Je gegevens komen dan terecht bij criminelen die er hun voordeel mee willen doen. Vul bij twijfel nooit je gegevens in op een dergelijke website, en neem contact op met het bedrijf zelf, via e-mail of telefoon, om na te gaan of de ontvangen e-mail wel echt is.

Gebruik een crypto wallet

VIDEO: SEC NIET in beroep tegen uitspraak Grayscale! | Ferrari wil crypto | Crypto nieuws vandaag | #970
BLOX

Een crypto wallet is een goede manier om je cryptovaluta te beveiligen tegen diefstal. Een crypto wallet kan worden gezien als een digitale portemonnee waarin crypto kan worden bewaard. Met een zogeheten software wallet kun je digitale munten opslaan op je PC of laptop. Het grote voordeel is dat software wallets gratis zijn, en bovendien gemakkelijk zijn te installeren. Een ander type wallet is de hardware wallet. Hardware wallets zijn fysieke apparaten waar je je cryptovaluta op kunt bewaren. De opslag hierbij is extern, wat bij software wallets niet het geval is. De Ledger Nano X en de Trezor One zijn goede voorbeelden van hardware wallets. Veel van dit soort apparaten zijn al te krijgen voor onder de 100 euro. Een hardware wallet wordt in de markt gezien als de beste manier om cryptovaluta veilig op te slaan, juist omdat de valuta dan extern is opgeslagen. Via het internet kunnen allerlei hackers en onbevoegden er dus nooit bijkomen. Een alternatief voor de crypto wallet is de Bitcoin wallet, waar je alleen Bitcoins op kunt bewaren.

Kies voor een betrouwbare crypto exchange

VIDEO: TUTORIAL: GEAVANCEERD HANDELEN IN BITVAVO - Voor iedere Crypto HODLER [NIET MOEILIJK].
eenrijkerleven

Als je wilt gaan handelen in crypto is het goed om vooraf onderzoek te doen naar hoe een bepaalde crypto exchange staat aangeschreven op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Als gebruiker kun je heel gemakkelijk zelf kijken op de website van een crypto exchange naar de beveiligingsmechanismen die er worden geboden. Een exchange zal die namelijk altijd kenbaar maken, om er haar voordeel mee te doen naar gebruikers.
Een goede exchange heeft vele ingebouwde beveiligingsmechanismen, en zal op haar website ook aangeven welke dit precies zijn. Daarnaast is het zo dat exchanges die qua beveiliging en betrouwbaarheid goed scoren, ook goed worden beoordeeld op het bekende beoordelingsplatform CoinGecko. Ook allerlei andere review websites kunnen een goede indruk geven van de betrouwbaarheid van een crypto exchange.

Sources


Article information

Author: Larry Sparks

Last Updated: 1697923803

Views: 1230

Rating: 4.9 / 5 (68 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Larry Sparks

Birthday: 1991-05-23

Address: 18283 Christina Avenue, South Ryan, VT 65898

Phone: +4450748024303589

Job: Dentist

Hobby: Hiking, Playing Chess, Embroidery, Cycling, Quilting, Meditation, Fishing

Introduction: My name is Larry Sparks, I am a intrepid, Adventurous, esteemed, enterprising, dedicated, spirited, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.