header banner
Default

De onderschepping leidde tot talloze arrestaties van criminelen die berichten versleutelden


Zuiden van het land

De politie is vandaag bezig met een golf van aanhoudingen na het opnieuw onderscheppen van versleuteld e-mailverkeer van criminelen. De verdachten stuurden berichten via een bedrijf dat versleutelde communicatie aanbiedt, een dienst waarvan criminelen dankbaar gebruik maken omdat ze er voor een groot deel veilig mee kunnen communiceren.

De arrestaties zouden vooral in het zuiden van het land hebben plaatsgevonden, bevestigt een bron aan RTL Nieuws na berichtgeving van Het Parool. Het zou gaan om het bedrijf Exclu Messenger, dat de mogelijkheid biedt om zogenoemde encrypte berichten te versturen.  

Ennetcom

VIDEO: Operation Venetic, 746 ‘untouchable’ criminals arrested after cops crack encrypted secret phone code
The Sun

Exclu Messenger is niet het eerste bedrijf dat in Nederland is neergehaald. Eerder was dat het geval met Ennetcom. De gebruikers ervan, onder wie veel criminelen, maakten gebruik van PGP-berichten (PGP staat voor 'Pretty Good Privacy'), waarmee zij zich onbespied waanden.

Lees ook Waarom cryptotelefoons big business zijn

In april 2016 werden de BlackBerry Enterprise-servers van Ennetcom in Canada in beslag genomen en wisten de opsporingsdiensten codes van de versleuteling te kraken.

Schat aan informatie

VIDEO: Police break into encrypted message sites to track criminals
The National News

Politie en justitie konden zo miljoenen berichten uit de periode 2011 en 2016 inzien en kregen daarmee een schat aan informatie over criminele bendes in handen. 

Ontsleutelde e-mails worden door de Nederlandse rechtbanken aangemerkt als wettelijk verkregen bewijs en kunnen volgens de politie doorslaggevend zijn in onderzoeken naar zware criminaliteit.

Bekijk ook: Groot geheim communicatienetwerk van criminelen ontdekt

VIDEO: EncroChat Takedown: 6,558 Arrests and $900 Million Seized | Revealing the Global Crime Network
CCNADailyTIPS

01:13

Via dit netwerk konden vermoedelijk duizenden criminelen versleutelde berichten aan elkaar sturen.

Sources


Article information

Author: Jade Perez

Last Updated: 1698493562

Views: 1163

Rating: 4.9 / 5 (101 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jade Perez

Birthday: 1945-11-09

Address: PSC 5747, Box 2961, APO AA 02794

Phone: +3712314319387272

Job: Article Writer

Hobby: Wildlife Photography, Running, Billiards, Amateur Radio, Fishing, Knitting, Motorcycling

Introduction: My name is Jade Perez, I am a multicolored, brilliant, unyielding, radiant, capable, honest, bold person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.