header banner
Default

Efter MitID: Det mest kostbare IT-system nogensinde dumper hurtigt


Processen omkring de nye ejendomsvurderinger har været lang, fyldt med fejl og særdeles dyr. Arkivfoto: Michael Bager

Danmark

I kølvandet på MitID: Dyreste it-system nogensinde dumper med et brag

fredag 8. sep. 2023 kl. 11:33

Ejendomsvurderinger er en kompleks affære, og det stiller store krav til det it-system, som skal varetage opgaven. Imidlertid tyder det på, at landets dyreste it-system virker elendigt. Det skriver dr.dk.

Annonce

Mest læste

VIDEO: Sådan passer du på MitID - 5 gode råd
MitID

Har du læst?

VIDEO: Learn How to Change Your MINI EXCAVATOR Tracks in Minutes!
Tekamo HD

Sources


Article information

Author: Chad Little DDS

Last Updated: 1699308483

Views: 1017

Rating: 4.6 / 5 (104 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chad Little DDS

Birthday: 1984-04-12

Address: 3719 Jamie Locks Apt. 173, Susanchester, TX 07402

Phone: +3983276486329162

Job: Article Writer

Hobby: Board Games, Amateur Radio, Wine Tasting, Motorcycling, Woodworking, Aquarium Keeping, Surfing

Introduction: My name is Chad Little DDS, I am a unreserved, valuable, irreplaceable, Determined, enterprising, ingenious, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.