header banner
Default

Studie: Er zijn nog steeds 2 miljoen mensen in Nederland die cryptocurrency bezitten


Table of Contents

Nieuws

Leestijd van ongeveer 1 minuut

Het aantal Nederlanders met cryptomunten blijft stabiel op ongeveer 2 miljoen. Dat stelt marktonderzoeker Multiscope op basis van jaarlijks onderzoek onder meer dan 4000 Nederlanders.

Dat komt neer op 14 procent van de Nederlanders van achttien jaar en ouder die een of meerdere munten bezitten, aldus Multiscope.

De marktonderzoeker zegt dat gemiddeld 11 procent van het vrij beschikbare vermogen in digitale munten is geïnvesteerd. De bitcoin is het meest populair, want bijna een op de tien Nederlanders heeft die cryptomunt in bezit. In totaal hebben iets meer dan 1,2 miljoen Nederlanders bitcoins. Daarna volgen digitale munten als ether, cardano, ripple en dogecoin.

Onrust

VIDEO: Aantal cryptobezitters stagneert op 2 miljoen
Multiscope

Aankopen van digitale munten worden doorgaans gefinancierd uit de gewone betaalrekening. Een op de drie gebruikt spaargeld voor het kopen van crypto's. Geleend geld wordt zeer zelden gebruikt om de munten te kopen, aldus Multiscope.

De cryptomarkt heeft wel geregeld te maken met flinke onrust, waaronder het ineenstorten van het grote handelsplatform FTX vorig jaar. Ook zijn de grote cryptobeurzen Coinbase en Binance aangeklaagd door de Amerikaanse autoriteiten, om het schenden van de regels voor beurshandel en misleiding van beleggers en toezichthouders.

Bron: ANP

Sources


Article information

Author: Karen Hall

Last Updated: 1698704162

Views: 591

Rating: 3.5 / 5 (89 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Karen Hall

Birthday: 1924-02-03

Address: 2130 Barrett Mountain, Kimside, TN 39167

Phone: +4795191213311885

Job: Speech Therapist

Hobby: Painting, Stamp Collecting, Badminton, Pottery, Cross-Stitching, Quilting, DIY Electronics

Introduction: My name is Karen Hall, I am a bold, esteemed, candid, clever, unwavering, courageous, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.