header banner
Default

Bitvavo compenseert investeerders na drama Luna - Emerce


Table of Contents

  Nieuws -

  shutterstock_2027520830-bitvavo-430x400

  Het grootste handelsplatform in Nederland voor cryptomunten Bitvavo gaat beleggers compenseren die de cryptomunt Luna hebben aangekocht. Compenseren is misschien niet het juiste woord, want Bitvavo betaalt de waarde op het moment dat de handel werd stilgelegd.

  Op de website staat te lezen: ‘Gebruikers ontvangen de EUR-waarde van hun LUNA op het moment dat de LUNA-EUR-handel werd gepauzeerd 13-05-2022 8:20 AM (CET).’

  Terraform Labs heeft voor de tweede keer in korte tijd de blockchain achter LUNA en de TerraUSD stopgezet zodat een plan van aanpak kan worden ontwikkeld.

  De waarde van beide stablecoins die werden gebruikt voor transacties tussen verschillende cryptomunten is door de slechte marktontwikkelingen volledig onderuit gegaan.

  De Zwitserse vermogensbeheerder GAM Holding is in onderhandeling met Terraform Labs om zijn stablecoins te ondersteunen. GAM zou tussen 2 en 3 miljard willen investeren.

  Foto Shutterstock

  Sources


  Article information

  Author: Joshua Weiss

  Last Updated: 1702541402

  Views: 805

  Rating: 4.9 / 5 (41 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Joshua Weiss

  Birthday: 1983-09-25

  Address: Unit 9245 Box 2664, DPO AP 10216

  Phone: +3696152389300592

  Job: Web Designer

  Hobby: Cooking, Skateboarding, Badminton, Graphic Design, Magic Tricks, Yoga, Survival Skills

  Introduction: My name is Joshua Weiss, I am a Gifted, dedicated, apt, treasured, variegated, brilliant, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.